Kontingent og medlemskategorier 2023

Kontingentåret går ifølge vedtægterne fra 1. april til 31. marts det følgende år.

Kontingentet betales i 2 lige store rater med forfald den 1. april og 1. juni for seniorer. Øvrige kategorier betales i en årlig rate med forfald den 1. april.

Skabsleje, DR-bolde og og andre ydelser opkræves altid med det fulde beløb på opkrævningen med forfald i april.

MedlemskategoriBeløbDR-bolde *1
Senior (født år 1997 eller før)kr. 6.200,-kr. 150,-
Ung senior (født år 1998 – 2004)kr. 3.100,-kr. 150,-
Junior (født år 2005 eller senere)kr. 1.200,-kr. 100,-
Passivkr. 600,--
Long distancekr. 2.850,--
FlexBasis *2kr. 1.100,-kr. 150,-
FlexSyd *2kr. 3.100,-kr. 150,-
Indskudkr. 0,--

*1 Driving Range bolde dækker fri afbenyttelse af bolde på driving range og er obligatorisk for de anførte kategorier i henhold til en generalforsamlingsbeslutning i 2006. Driving Range & DR-bolde administreres af proshoppen, hvor du også henvender dig vedr. kort til boldautomaten.

*2 FlexBasis kan benytte træningsfaciliteter og spille på vest sløjfen som en del af kontingentet. Ved spil på Nord, Syd & Øst betales der fuld greenfee. FlexSyd kan ydermere spille Syd Sløjfen på hverdage. Betingelserne for flexmedlemsskaber – herunder kontingent – fastlægges ifølge vedtægterne af bestyrelsen.
Flexmedlemmer er ikke med i ½ greenfee ordningen under GNG.

Unge under uddannelse (SU berettiget) til og med det 30 år kan ansøge om nedsat kontingent.

Rettigheder

Medlemskategorier - RettighederFuldtidJunior uden Grønt
kort
Long DistancePrøvemedlemmer
(MGP)
Flex BasisFlexSydPassiv
Frit spil på Nord, Syd og ØstIkke aktuelt
Spil på Nord, Syd og Øst mod betaling af GreenfeeIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktuelt
Frit spil på Syd på hverdageIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktuelt
Spil på Syd(weekender/helligdage) og Nord & Øst mod betaling af GreenfeeIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktuelt
Frit spil på Vest
Spil på Vest mod betaling af greenfeeIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltJA
Benytte SGN ordning ½ greenfee
Benytte ½ Greenfee i samarbejdsklubber
Benyttet Golfring Nordjylland ordning
DGU kort (F=Flextid)
BagmærkeHVIDTHVIDT (LD)GRØNT (Kanin)GRØNTGRØNT (speciel rem)
Driving range (DR bolde kr. 140 / 90 kroner)NEJ (med i MGP)JA (mod betaling)
Putting og indspil
Nyhedsbrev elektroniskJA (via hjemmeside)
DGU's blad Dansk Golf
Handicap regulering i HGK
Deltagelse i klubturneringerKun specielleJA (GF)JA (GF)
Deltagelse i klubmesterskaber
Medtage 1 gæst til ½ greenfee på NSØIkke aktuelt
Deltage som gæst til medlem til ½ greenfee på NSØIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktuelt
Kan opnå rabat i hjemmeklub med GolfhæftetIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktueltIkke aktuelt

Alle henvendelser vedrørende kontingent rettes til sekretariatet.

Se klubbens vedtægter. Her kan du blandt andet læse om reglerne for udmeldelse og skift af medlemskategori, som skal foregå senest 1. februar med virkning for efterfølgende kontingentår.

Se også klubbens privatlivspolitik og Handelsbetingelser

Bagskabe

SkabstypePris
Smaltkr. 460,-
Bredtkr. 510,-
Elbagskabkr. 950,-
Batteripladskr. 330,-
Omklædningskabkr. 125,-
GolfbilerSpørg i sekretariatet