Midlertidig lokalregel

golfbold2
  • D60 09531
  • TopS7
  • D60 08005
  • Hjem
  • Midlertidig lokalregel

Midlertidig lokalregel

Lejeforbedring på alle huller for følgende:

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, og der på stedet (referencepunktet) mangler græs, må spilleren tage lempelse uden straf, ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted Uden græs.
  • Størrelse af lempelsesområdet: nærmeste græsområde.
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet
  • Skal være i det generelle område.

Hjørring Golfklub
6. august 2019

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu