GNG & greenfeeaftaler

golfbold2
  • D60 08005
  • D60 09531
  • TopS7

GNG greenfeeordning mellem Nordjyske klubber 2021

Aftalen om ½-greenfee i nedennævnte klubber indebærer, at følgende skal overholdes:

  1. Registrering og betaling i klubberne skal ske via GolfBox tidsbestilling
  2. Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
  3. Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte ½-greenfeeordningen
  4. Flexmedlemmer har ikke ret til at benytte ordningen. Hverdagsmedlemmer hører ind under flexmedlemmer og har dermed heller ikke ret til at benytte ordningen
  5. Longdistance-medlemmer har ikke ret til ordningen
  6. Samarbejdsaftalen omfatter ikke Pay & Play- og par-3 baner samt Academy Course og New Course i Himmerland Golfklub.

Ordningen er indgået mellem følgende nordjyske klubber:

Andre greenfee aftaler

Vi har en aftale med vores venskabsklub Bjaavann Golfklub (tæt ved Kristiansand), hvor medlemmer i Hjørring Golfklub kan spille for 350,- NOK (normal pris 500,- NOK).

Vi har også aftale om ½-greenfee med disse golfklubber: Randers, Viborg & Århus Ådal.

Greenfee aftaler kan ikke benyttes af Flexmedlemmer

Nyheder

Menu