GNG & greenfeeaftaler

golfbold2
  • TopS7
  • D60 08005
  • D60 09531

GNG greenfeeordning mellem Nordjyske klubber 2021

Aftalen om ½-greenfee i nedennævnte klubber indebærer, at følgende skal overholdes:

  1. Registrering og betaling i klubberne skal ske via GolfBox tidsbestilling
  2. Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
  3. Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte ½-greenfeeordningen
  4. Flexmedlemmer har ikke ret til at benytte ordningen. Hverdagsmedlemmer hører ind under flexmedlemmer og har dermed heller ikke ret til at benytte ordningen
  5. Longdistance-medlemmer har ikke ret til ordningen
  6. Samarbejdsaftalen omfatter ikke Pay & Play- og par-3 baner samt Academy Course og New Course i Himmerland Golfklub.

Ordningen er indgået mellem følgende nordjyske klubber:

Andre greenfee aftaler

Vi har en aftale med vores venskabsklub Bjaavann Golfklub (tæt ved Kristiansand), hvor medlemmer i Hjørring Golfklub kan spille for 350,- NOK (normal pris 500,- NOK).

Vi har også aftale om ½-greenfee med disse golfklubber: Randers, Viborg & Århus Ådal.

Greenfee aftaler kan ikke benyttes af Flexmedlemmer

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu