Ordensregler klubhus & bane

golfbold2
  • D60 09531
  • TopS7
  • D60 08005

Ordensregler klubhus

Klubhuset og dets omgivelser er klubbens ansigt udadtil. Alle medlemmer og gæster bør derfor medvirke til, at inventar og installationer ikke udsættes for overlast.

Klubhuset er åbent for klubbens medlemmer og gæster, også ikke golfspillere. Medbragt mad samt drikkevarer må ikke nydes i Golf Cafeen inklusive terrassearealet, når Golf Cafeen har åbent. Der er dog ikke købetvang for at benytte Golf Cafeen.

Det er tilladt at færdes over alt i klubhuset med rene golfsko (dog kun med soft spikes). Udstyr, bags, køller og vogne må ikke medbringes i klublokaler, omklædningsrum eller på terrassen. Beklædningsgenstande, fodtøj o.lign. skal opbevares i omklædningsrum.

Det henstilles til alle at medvirke til opretholdelse af orden i omklædningsrummet. Tøj skal hænges op. Inventar som bænke, hylder, kummer mv. må ikke benyttes som underlag ved snøring af sko.

De hvide håndklæder må ikke fjernes fra omklædningsrummet, og de brugte skal lægges i de dertil indrettede kurve.

Beklædning, sko eller andet udstyr må ikke "overnatte" i omklædningsrummet. Løse effekter vil med jævne mellemrum blive indsamlet og fjernet, dog vil evt. særlige værdifulde effekter blive anbragt i sekretariatet.

Vask af alle former for udstyr skal foregå på den dertil indrettede vaskeplads.

Udvalgstavler må kun benyttes af de ansvarlige udvalg. Alle andre opslag skal hænges på medlemmernes tavle efter aftale med sekretariatet.

Brug af mobiltelefon til samtaler skal ske diskret og gerne udenfor hørevidde fra andre.

Klubben kan ikke påtage sig ansvaret for udstyr, effekter og andre værdier for medlemmer og gæster, der besøger Hjørring Golfklub.

Eventuelle skader, mangler eller klager vedr. klubbens ejendom meddeles til sekretariatet.

Rygning er forbudt i alle klubbens bygninger.

Ordensregler bane

Banen er offentligt område. Vis hensyn til alle, både golfspillere og andre.

Vis også hensyn over for banen. Læg altid turf - såvel store som små - på plads.

Ret nedslagsmærker op, når du er på green.

Husk at rive efter dig, hvis du har været i en bunker. Riven skal efter brug lægges i bunkeren.

Spil i et rask tempo - og luk igennem, når der er et ledigt hul foran dig. Turntid for en sløjfe er 2 timer.

Hund må gerne medbringes på banen, men skal altid føres i snor, og dens evt. efterladenskaber skal straks fjernes fra banen.

Undgå at råbe og skrige og anden unødig støjende adfærd.

Der kræves en ordentlig påklædning på og udenfor banen. Bar overkrop eller anden ”minimal” påklædning accepteres ikke.

Affald, cigaretskod, tomme flasker og dåser skal anbringes i affaldsbeholderne.

Gyldigt medlemsbevis / greenfee bevis skal kunne fremvises ved spil på baneområderne.

Det er ikke tilladt at medtage vogne og golfbiler på greens og teesteder.

Vogne og golfbiler må ikke trækkes eller køres imellem greens og greenbunker.

Der må ikke spille mere end 4 spillere i samme bold.

Udvis hensyn til banepersonalet. Hvis dit slag kan nå en arbejdende greenkeeper, så slå først når disse har givet tegn eller er helt uden for rækkevidde af dit slag. Husk på at greenkeeperen ofte ikke kan høre dig på grund af maskinstøj og høreværn. 

Menu