Kontingent og medlemskategorier

golfbold2
  • TopS7
  • D60 08005
  • D60 09531

Kontingent og medlemskategorier 2022

Kontingentåret går ifølge vedtægterne fra 1. april til 31. marts det følgende år. 

Kontingentet betales i 2 lige store rater med forfald den 1. april og 1. juni for seniorer. Øvrige kategorier betales i en årlig rate med forfald den 1. april.

Skabsleje, DR-bolde og og andre ydelser opkræves altid med det fulde beløb på opkrævningen med forfald i april.

Medlemskategori  Beløb DR-bolde *1
Senior (født år 1996 eller før) kr. 6.200,-  kr. 140,-
Ung senior (født år 1997 – 2003) kr. 3.100,- kr. 140,-
Junior (født år 2004 eller senere) kr. 1.200,- kr. 90,-
Passiv kr. 600,- -
Long distance kr. 2.850,- -
FlexBasis *2 kr. 1.100,- kr. 140,-
FlexSyd *2 kr. 2.600,- kr. 140,-
Indskud kr. 0,- -

Prøvemedlemsskab - Læs mere under "Ny golfspiller".

*1 Driving Range bolde dækker fri afbenyttelse af bolde på driving range og er obligatorisk for de anførte kategorier i henhold til en generalforsamlingsbeslutning i 2006. Driving Range & DR-bolde administreres af proshoppen, hvor du også henvender dig vedr. kort til boldautomaten. 

*2 FlexBasis kan benytte træningsfaciliteter og spille på vest sløjfen som en del af kontingentet. Ved spil på Nord, Syd & Øst betales der fuld greenfee. FlexSyd kan ydermere spille Syd Sløjfen på hverdage. Betingelserne for flexmedlemsskaber - herunder kontingent - fastlægges ifølge vedtægterne af bestyrelsen.
Flexmedlemmer er ikke med i ½ greenfee ordningen under GNG.

Unge under uddannelse (SU berettiget) til og med det 30 år kan ansøge om nedsat kontingent.

Du kan se rettigheder for de enkelte medlemskategorier her.

Alle henvendelser vedrørende kontingent rettes til sekretariatet.

Se klubbens vedtægter. Her kan du blandt andet læse om reglerne for udmeldelse og skift af medlemskategori, som skal foregå senest 1. februar med virkning for efterfølgende kontingentår.

Se også klubbens privatlivspolitik og Handelsbetingelser

Bagskabe:

Skabstype  Beløb 
Smalt kr. 460,-
Bredt kr. 510,-
Elbagskab  kr. 950,-
Batteriplads kr. 275,-
Omklædningskab  kr. 125,-
Golfbiler Spørg i sekretariatet

 

Menu