Kontingent og medlemskategorier

golfbold2
  • D60 08005
  • D60 09531
  • TopS7

Kontingent og medlemskategorier 2020

Kontingentåret går ifølge vedtægterne fra 1. april til 31. marts det følgende år. 

Kontingentet betales i 2 lige store rater med forfald den 1. april og 1. juni for seniorer. Øvrige kategorier betales i en årlig rate med forfald den 1. april.

Skabsleje, DR-bolde og og andre ydelser opkræves altid med det fulde beløb på opkrævningen med forfald i april.

Medlemskategori  Beløb DR-bolde *1
Senior (født år 1994 eller før) kr. 6.200,-  kr. 140,-
Ung senior (født år 1995 – 2001) kr. 3.100,- kr. 140,-
Junior (født år 2002 eller senere) kr. 1.200,- kr. 90,-
Passiv kr. 600,- -
Long distance kr. 2.850,- -
FlexBasis *2 kr. 1.100,- kr. 140,-
FlexSyd *2 kr. 2.600,- kr. 140,-
Indskud kr. 0,- -

Prøvemedlemsskab - Læs mere under "Ny golfspiller".

*1 Driving Range bolde dækker fri afbenyttelse af bolde på driving range og er obligatorisk for de anførte kategorier i henhold til en generalforsamlingsbeslutning i 2006. Driving Range & DR-bolde administreres af proshoppen, hvor du også henvender dig vedr. kort til boldautomaten. 

*2 FlexBasis kan benytte træningsfaciliteter og spille på vest sløjfen som en del af kontingentet. Ved spil på Nord, Syd & Øst betales der fuld greenfee. FlexSyd kan ydermere spille Syd Sløjfen på hverdage. Betingelserne for flexmedlemsskaber - herunder kontingent - fastlægges ifølge vedtægterne af bestyrelsen.
Flexmedlemmer er ikke med i ½ greenfee ordningen under SGN.

Unge under uddannelse (SU berettiget) til og med det 30 år kan ansøge om nedsat kontingent.

Du kan se rettigheder for de enkelte medlemskategorier her.

Alle henvendelser vedrørende kontingent rettes til sekretariatet.

Se klubbens vedtægter. Her kan du blandt andet læse om reglerne for udmeldelse og skift af medlemskategori, som skal foregå senest 1. februar med virkning for efterfølgende kontingentår.

Se også klubbens privatlivspolitik.

Bagskabe:

Skabstype  Beløb 
Smalt kr. 460,-
Bredt kr. 510,-
Elbagskab  kr. 790,-
Batteriplads kr. 275,-
Omklædningskab  kr. 125,-
Golfbiler Spørg i sekretariatet

 

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu