Kontingent og medlemskategorier

golfbold2
  • D60 09531
  • D60 08005
  • TopS7

Kontingent og medlemskategorier 2019 -  BESTYRELSENS FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Kontingentåret går ifølge vedtægterne fra 1. april til 31. marts det følgende år. 

Kontingentet betales i 2 lige store rater med forfald den 1. april og 1. juni for seniorer. Øvrige kategorier betales i en årlig rate med forfald den 1. april.

Skabsleje, DR-bolde og og andre ydelser opkræves altid med det fulde beløb på raten med forfald i april.

Medlemskategori  Beløb DR-bolde *1
Senior (født år 1993 eller før) kr. 6.200,-  kr. 140,-
Ung senior (født år 1994 – 2000) kr. 3.100,- kr. 140,-
Junior m/DGU-kort (født år 2001 eller senere) kr. 1.200,- kr. 90,-
Junior u/DGU-kort (født år 2001 eller senere) kr. 1.200,-     kr. 90,-
Passiv kr. 600,- -
Long distance kr. 2.850,- -
FlexBasis *2 kr. 1.100,- kr. 140,-
FlexSyd *2 kr. 2.600,- kr. 140,-
Indskud kr. 0,- -

Prøvemedlemsskab - Læs mere under "Ny golfspiller".

Unge under uddannelse (SU berettiget) til og med det 30 år kan ansøge om nedsat kontingent.

*1 Driving Range bolde dækker omkostninger til fri afbenyttelse af bolde på driving range og er obligatorisk for de anførte kategorier i henhold til generalforsamlingsbeslutning i 2006.

*2 Flexmedlemmer kan benytte træningsfaciliteter og spille på vest sløjfen som en del af kontingentet. Ved spil på Nord, Syd & Øst betales der fuld greenfee. Flexmedlemmer er ikke med i ½ greenfee ordningen under SGN. FlexSyd kan ydermere spille Syd Sløjfen på hverdage. Betingelserne for flexmedlemsskaber - herunder kontingent - fastlægges ifølge vedtægterne af bestyrelsen.

Du kan se rettigheder for de enkelte medlemskategorier her.

Alle henvendelser vedrørende kontingent rettes til sekretariatet.

Se klubbens vedtægter. Her kan du blandt andet læse om reglerne for udmeldelse og skift af medlemskategori, som skal foregå senest 1. februar med virkning for efterfølgende kontingentår.

Bagskabe:

Skabstype  Beløb 
Smalt kr. 460,-
Bredt kr. 510,-
Elbagskab  kr. 790,-
Batteriplads kr. 275,-
Omklædningskab  kr. 125,-
Golfbiler Spørg i sekretariatet

 

Menu