Onsdagsklubben

golfbold2
  • D60 09531
  • TopS7
  • D60 08005

Onsdagsklubben

Er en hyggelig lille klub i Hjørring Golfklub. Medlemmerne består af seniorer, der er fyldt 60 år, med lyst til at spille golf under uformelle forhold.

Vi har et loft på 60 medlemmer, og der er pt. enkelte ledige pladser. Det årlige ”kontingent” er på Kr. 100,00 pr person. Kontingentet bliver anvendt til de forskellige tiltag i løbet af sæsonen.

Vi sætter det sociale fællesskab højt, og dyrker der gennem forskellige tiltag, blandt andet udflugt til andre Golfklubber, sommerfest, SKODA match, hvor vi spiller om pokaler udsat af SKODA Hjørring m.m. Samt selvfølgelig en sæson- start og afslutning.

Vi spiller hver onsdag, og går ud kl. 8.00 (i april og fra oktober dog fra 9.00). Vi danner hold ved lodtrækning blandt de fremmødte, så det er helt tilfældig, hvem man kommer til at spille med.

For 9 huls spillerne, vil vi i år komme med et nyt tiltag, som det så fint hedder. Vi vil starte en halv time før 18 huls spillerne turner, dvs. 10.30, når der spilles ud kl. 9.00 og 9.30, når der spilles ud kl 8.00. Så vil vi være inde lidt før 18 huls spillerne, og skulle heller ikke være i vejen for dem.
Der spilles fortrinsvis på Syd, men også lidt på Vest, for afvekslingens skyld. (Vi starter også, onsdag, d. 27. marts, denne dag også kl. 9.00, så hele klubben får en fælles start.)

Så hvis du er over 60 år og har lyst til at hygge dig med et slag Golf, om onsdagen, så meld dig ind i vores lille klub.

Vores sæson program kan se på opslagstavlen i klubhuset og nedenfor.

På onsdagsklubbens vegne.

  • Kai Kruchov Madsen. Telefon: 2258 2772 og E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Niels Daugberg. Telefon: 9892 5176 og E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  • Claus Foged. Telefon: 2294 6591 og E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Program for 2019

Den 27. marts SÆSONSTART. Første bold slår ud kl. 9.00. Vi mødes Kl. 8.30 i Golfklubbens restaurant, hvor vi som sædvanlig hilser på hinanden og byder nye som gamle medlemmer, hjertelig velkommen til den nye sæson. Vi starter som altid med en lille gibbernakker til halsen.

Den 1. maj den årlige udflugt til VENNEBJERG GOLF RESORT! Vi mødes ved banens klubhus i Vennebjerg, kl. 8.30, hvor onsdagsklubben byder på morgenkaffe -the, rundstykker, basser m.m. og som altid, den lille gibbernakker til halsen! Derefter Gunstart kl. 9.00 (HUSK. Greenfee er kr. 125,00 inkl. ovenstående).

Den 11. juni udenbys tur til Hirtshals Golfklub. Turen arrangeres sammen med Seniorklubben. Nærmere herom senere.

Den 9. august den årlige Grisefest/grillfest. I Det Bette Bispensgade Center. Vi prøver lige en gang til, om vi ikke kan samle 50 deltagere. Der kommer et opslag senere.

Den 11. september SKODA POKAL MATCH. 18 hul spillerne har Gunstart på Nord/Syd kl. 8.30. Vi mødes i Golfklubbens restaurant kl. 8.00, hvor der er ophængt startliste og udlevering af scorekort. Og som altid den lille gibbernakker, så vi kan kommer godt i gang. Kun 18 huls spillere spiller om SKODA pokalerne. BEMÆRK. 9 huls spillere starter på Syd sløjfen, efter nærmere aftale. Når alle er nået rundt, er ONSDAGSKLUBBEN vært ved en kop kaffe, samt en rullepølsemad, og så vil præmierne blive uddelt og vi kårer årets Pokal vindere.

Den 20. november Sæsonafslutning med fællesspisning, som de forrige år. Vi spiller 9 huls match på Syd sløjfen, med Gunstart kl. 9.00. Efter matchen og inden middagen, er der PUTTE konkurrence. Under middagen er der præmieuddeling, m.m.

HUSK, KLUBBEN HAR MEGET MERE FOCUS PÅ 9 HULS SPILLERNE I ÅR. MØD TALSTÆRKT OP - TIL ALT - DET GØR FÆLLESSKABET STÆRKERE.

På onsdagsklubbens vegne.
Niels Dauberg, Claus Foged og Kai Kruchov.

PS: Hvis du endnu ikke har indbetalt dit kontingent, på de Kr. 100,00, kan det overføres til vores bank konto, 7360 – 15 73 13 9 eller i nødstilfælde betales pr. MobilPay på nummer 2294 6591 (Claus Foged).

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu