Herredagen

Vi byder velkommen til herredagen, som har til formål at dyrke golf spillet, at styrke og udvikle det sociale klubliv, at medvirke til at nye medlemmer føler sig velkomne samt medvirke til at styrke kendskabet til  golf- og etikettereglerne.

For yderligere information henvises til herredagens egen hjemmeside www.hjherredag.dk hvor du ligeledes kan se resultaterne efter hver spilledag.

Sæsonstart 2023

Bestyrelsen vil gerne byde gamle samt eventuelle nye medlemmer velkommen til endnu en sæson i vores ”Herredag”.
Dette opslag indeholder de væsentligste oplysninger for den nye sæson. For yderligere information henvises til Herredagens hjemmeside www.hjherredag.dk hvor du ligeledes kan se resultaterne efter hver spilledag.

Bestyrelsen har truffet følgende beslutninger for sæsonen 2023:

Opstart torsdag den 30. marts  med efterfølgende spisning (stegt flæsk) Vi mødes kl 14.00 og har en gunstart kl 14.30

Kontingent for alle 500.- (Indbetales på reg. nr. 7360 kontonr. 1681700 med teksten: Medlnr. og navn. Indbetales senst den 20. april

Nærmest flaget på udvalgte par 3 huller. Se matchplan for detaljer

Midsommerspil og præmieuddeling for halvsæsonen med gunstart den 29. juni med efterfølgende spisning. Opslag kommer på tavlen.

Der kan spilles hele torsdagen

Alle reserverer online i golfbox

Alle registrer selv deres score i golfbox, men afleverer scorekortet i boksen som vanligt.

Udflugt afholdes lørdag den 20. maj. Turen går til Sæby GK. Mødetid kl. 08:00 til morgenmad. Første starttid kl. 09:00. Frokost ca. kl 14:00

Yderligere udflugt til Brønderslev GK lørdag den 12. august, se opslag senere

Afslutning lørdag den 30. september

Turneringplan 2023

Se den fulde turneringsplan her

Bestyrelsen 2022

Formand: Mogens Dahl – Tlf. 4011 6532 – E-mail: mugge@has.dk
Kasserer: Kim Nielsen – Tlf. 4017 6814 – E-mail: kinil@vip.cybercity.dk
Scorekortansvarlig: Lars Boe – Tlf. 2320 4878 – E-mail:  lars.boe68@gmail.com
Scorekortansvarlig: Jan Ulrick – Tlf: 2258 4755 – E-mail: jan@ulrick.dk
Medlem: Erik Rasmussen – Tlf: 3045 7096 – E-mail: ras@has.dk