Generalforsamling

golfbold2
 • D60 08005
 • TopS7
 • D60 09531

Generalforsamling

Generalforsamling 2019

Afholdes tirsdag, den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget.
 6. Valg af bestyrelse. iflg. §10
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen:

ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften

ad pkt. 3: Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen

ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 100,- for seniormedlemmer. Indskud foreslås fastsat til kr. 0 for 2019. Se forslag her

ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår valg af:

 • Michael Svendsen (genvalg)
 • Tina Vindbæk Frederiksen (nyvalg)
 • Helmer Møller (nyvalg)

Se bestyrelsens skriftlige beretning

Se regnskab 2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt tirsdag, den 27. februar 2018

Se: Bestyrelsens skriftlige beretning

Se: Regnskab

Se: Referat

Menu