Generalforsamling

golfbold2
 • D60 09531
 • D60 08005
 • TopS7

Generalforsamling

Generalforsamling 2021

Se bestyrelsesreferat  januar 2021 pkt. 3 vedr. generalforsamling 2021 under hensyntagen til DGU's anbefalinger vedr. corona restriktioner

Ordinær generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdes torsdag den 8. juli 2021 kl. 19.00 i klubhuset

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra katagori S. Forelæggelse af budget.
 6. Valg af bestyrelse. Iflg. §10.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.

Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen

ad. pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Kristian Pedersen, Advokatfirmaet INDSIGT, Vandværksvej.

ad. pkt. 3: Det reviderede regnskab vil ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen eller se: Regnskab 2020

ad. pkt. 5: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Indskud foreslås fastsat til kr. 0 for 2021.

Tilmelding via Golfbox under klubturneringer.

 

Generalforsamling 2020 blev afholdt torsdag, den 27. februar 2020

Se: Bestyrelsens skriftlige beretning

Se: Regnskab 2019

Se: Referat

Generalforsamling 2019 blev afholdt tirsdag, den 26. februar 2019

Se: Bestyrelsens skriftlige beretning

Se: Regnskab 2018

Se: Referat

Generalforsamling 2018 blev afholdt tirsdag, den 27. februar 2018

Se: Bestyrelsens skriftlige beretning

Se: Regnskab 2017

Se: Referat

Nyheder

Menu