Generalforsamling

golfbold2
 • D60 09531
 • TopS7
 • D60 08005

Generalforsamling

Generalforsamling 2018 blev afholdt tirsdag, den 27. februar

Dagsorden i henhold til gældende vedtægter:

 • Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud, bortset fra kategori S. Forelæggelse af budget.
 • Valg af bestyrelse. iflg. §10
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Bestyrelsens bemærkninger til dagsordenen:

ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslår advokat Mogens Pahl Christensen, Advokaterne Amtmandstoften

ad pkt. 2: Bestyrelsens skriftlige beretning

ad pkt. 3: Det reviderede regnskab kan ses her. Det vil også ligge til gennemsyn i klubhuset senest 3 dage før generalforsamlingen.

ad pkt. 4: Der er indkommet 2 forslag:
a) Bestyrelsens forslag til: Baneplan 2018
b) Medlemsforslag til: Hvordan fastholder vi ældre spillere

ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på kr. 100,- for seniormedlemmer samt en række andre ændringer. Indskud foreslås fastsat til kr. 0 for 2018. Se forslag til nye kontingentsatser her

ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår valg af:
Jane Gram Hansen (genvalg)
Nils Hedegaard (nyvalg)

Bilag: Se Banerapport 2017, som ligger til grund for Baneplan 2018.

Se referat fra generalforsamlingen

Se billeder fra generalforsamlingen her.

Menu