• TopS7
  • D60 09531
  • D60 08005

Oprydning bagrum

3. november 2018

Der skal ryddes op i bagrum

Husudvalget holder ”oprydningsdag bagrum” lørdag, den 3. november.

På dagen vil der blive ryddet op i vores bagrum og alt ”gammelt skrammel” vil blive smidt ud. Alle bagskabe bliver kontrolleret og sammenholdt med en liste over hvilke skabe der er udlejet til hvem. Står der noget udstyr, som ikke kan ”henføres” til et skab fjernes dette uden yderligere varsel.

Er alt i orden ved at skab, skabet er registreret i Golfbox og der ikke står en ”masse skrammel” så foretages der ikke noget. Er skabet registreret i Golfbox, men der står noget som ser ud til ikke at blive brugt, vil vi efterfølgende tage kontakt til brugeren for at få afklaret om der skal ”ryddes op” (og i givet fald bliver det så brugeren selv der skal gøre dette). Findes der udstyr i/på/omkring et skab, som ikke er registreret i Golfbox fjernes alt indhold uden yderligere varsel.

Skulle du have lyst til at give en hånd på dagen, møder du bare op den 3. november kl. 9.00

Så sørg for at få ryddet op i, på og omkring dit skab inden den 3. november!

Menu