Miljø og banerapport

golfbold2
  • D60 08005
  • TopS7
  • D60 09531

Miljø

Hjørring Golfklub råder over et areal på ca. 103 hektar, hvoraf godt halvdelen er arealer, som vi ikke udfører pleje på. Mange af disse uplejede arealer er underlagt naturbeskyttelsesloven (§3 områder), og på grund af dette kan der ikke ændres i brugen og fremtoningen af disse uden at dette er aftalt med Hjørring Kommune. 

Hjørring Kommune har senest i efteråret 2017 vurderet arealerne og resultatet kan du se her og i dette kortbilag.

Vi er meget bevidste om, at bevare en flot natur med en righoldig variation af både flora og fauna.

Vi fører nøje regnskab med brug af pesticider, og begrænser dette mest muligt. Der er vi også underlagt reglerne om bl.a. indberetning og belastningslofter, som er fastsat i det, der populært kaldes for "golfbekendtgørelsen" (bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner).

Det betyder at vi årligt skal indrapportere forbrug af dette til miljøstyrelsen. Se også miljøstyrelsens notat om udviklingen i pesticidforbrug og -belastning på golfbaner i Danmark 2013-2016.

Tallene for 2018: se her

Tallene for 2017: se her

Tallene for 2016: se her

Tallene for 2015: se her

Miljøansvarlig

Miljøansvarlige i Hjørring Golfklub er baneudvalgsformanden, golfmanageren og chefgreenkeeperen, som rapporterer til bestyrelsen omkring miljøforhold.

Golf gavner naturen 2

Banerapport & Baneplan

Se Banerapport 2019 og Baneplan 2022

Nyheder

Menu