Lokale regler

golfbold2
  • D60 08005
  • D60 09531
  • TopS7

LOKALREGLER FOR HJØRRING GOLF KLUB

Banemarkeringer

  • Hvide markeringer – Out of Bounds
  • Røde markeringer – Strafområde
  • Blå markeringer – Areal under reparation
  • Grøn top – Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Lokalregel A-4

Out of bounds grænsemarkeringerne mellem Syd 4 og Syd 5, er kun gældende for spil af Syd 4. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer

Lokalregel B-3

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet Syd 7, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:
Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone (se Standard lokalregel E-1) er tilgængelig for dette strafområde, kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.
Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil. 

Se endvidere adgangsforbud (nedenfor).

Lokalregel F-17

Alle veje og stier på banen som er kunstigt overfladebelagt, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Adgangsforbud (Kodeks for god opførsel)

I områderne med spilleforbud Syd 7 og Øst 2 er der tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for fx at hente en bold, eller stå for at spille en bold som ligger uden for området med spilleforbud. Lempelse skal tages som for spilleforbud efter regel 17.1d.
Overtrædelse af dette resulterer i ét strafslag.

Hjørring Golfklub - 2. juli 2020

Nyheder

Menu