Lokale regler

golfbold2
  • D60 08005
  • D60 09531
  • TopS7

LOKALE REGLER FOR HJØRRING GOLF KLUB

1. Banemarkeringer:

  • Hvide markeringer: Out of bounds
  • Gule markeringer: Vandhazard
  • Røde markeringer: Parallel vandhazard
  • Blå markeringer: Areal under reparation
  • Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud
  • Grønne pæle: Droppezone
  • Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger.

2. Afstandsmarkeringer i fairway er ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

3. Sten i bunkers er ”flytbare forhindringer”. Lempelse efter Regel 24-1.

4. Ved spil af 4. hul Syd er 5. hul Syd out of bounds. Ved spil af alle andre huller er disse hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.

5. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold er i én af vandhazarderne på 2. hul Øst, må spilleren:
(i) gå frem efter Regel 26-1; eller
(ii) som yderligere mulighed, med ét straffeslag, droppe en bold i droppezonen. Markeret med grønne pæle.

6. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er i eller er tabt i vandhazarden foran teestedet på 7. hul Syd, må spilleren spille en anden bold provisorisk efter én af de anvendelige valgmuligheder i Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.

Hvis den oprindelige bold bliver fundet i vandhazarden, må spilleren enten spille den oprindelige bold, som den ligger, eller fortsætte med bolden der blev spillet provisorisk efter Regel 26-1.

Hvis den oprindelige bold ikke er fundet eller identificeret inden for fem minutters søgning, skal spilleren fortsætte med bolden, der blev spillet provisorisk.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKALE REGLER:
Hulspil: tab af hul; slagspil: 2 straffeslag

7. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 14-3.

8. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU april 2017

Menu