Lokale regler

golfbold2
  • D60 09531
  • D60 08005
  • TopS7

LOKALREGLER FOR HJØRRING GOLF KLUB

Banemarkeringer

  • Hvide markeringer – Out of Bounds
  • Røde markeringer – Strafområde
  • Blå markeringer – Areal under reparation
  • Grøn top – Område med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader og/eller afstribninger

Lokalregel A-4

”Out of bounds grænsemarkeringerne mellem Syd 4 og Syd 5, er kun gældende for spil af Syd 4. Ved spil af alle andre huller er disse pæle ikke-flytbare forhindringer”

Lokalregel B-3

“Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet Syd 7, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller, hvis det er et rødt strafområde, den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3). Hvis en droppezone (se Standard lokalregel E-1) er tilgængelig for dette strafområde, kan spilleren også bruge denne lempelsesmulighed.

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:

  • a. Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  • b. Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.

Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil”

Lokalregel F-17

“Alle veje og stier på banen som er kunstigt overfladebelagt, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

 

Hjørring Golfklub 2019

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu