Banestatus

golfbold2
  • D60 08005
  • TopS7
  • D60 09531

Banestatus gældende fra og med tirsdag, den 9. april 2019

Alle 4 sløjfer er åbne for spil på normale teesteder og greens. Husk at bestille tid på golfbox.

Midlertidig lokalregel

"Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet."

Der er åbnet for handicap regulering

Nyheder

Hjørring Erhvervsnetværk

Hjørring Erhvervsnetværk er et netværk, hvor der bliver videns udvekslet, sparret og inspireret på kryds og tværs af ledelses- og forretningsområder.

Netværksdeltagelse skaber vækst, nye forretningsmuligheder og nye samarbejdsrelationer.

Læs mere her

Menu