Husudvalg

Overordnet formål med udvalget

Husudvalgets ansvarsområde er hovedbygningen, bagrummet mod syd, greenkeepergården, parkeringspladserne og områderne omkring disse ud til arealerne, hvor de 4 sløjfer og øvebanerne begynder.

Det er husudvalgets opgave at påse, at bygningerne og områderne renholdes, vedligeholdes og i øvrigt holdes i en sådan stand, at det repræsenterer Hjørring Golfklub på værdig vis, og at udgifterne hertil godkendes af den daglige leder eller bestyrelsen under hensyntagen til det af bestyrelsen vedtagne budget.

Beslutningen om, hvordan opgaverne løses, vil i stor udstrækning være en del af den daglige leders arbejdsområde.

Opgaver i udvalget

  • Udvalget afholder møde 2 gange årligt – eller om nødvendigt ad hoc.
  • Udvalget respekterer allerede indgåede aftaler om forpagtning af Golfcafeen og Proshoppen.
  • Udvalget respekterer ligeledes allerede indgående aftaler om rengøring i Golfcafeen og Proshoppen.
  • Udvalget respekter ligeledes allerede indgåede aftaler med housekeeperen, der til daglig står for en del af vedligeholdelsen af hovedbygningen og bagrummet mod syd samt renholdelse af disse og områderne her omkring. 
  • Der udfærdiges aftaler om, hvordan og hvornår der skal foretages indvendig rengøring og vedligeholdelse i de lokaler, som er uden for Golfcafeen og Proshoppens aftaler.
  • Der udfærdiges ligeledes aftaler om, hvordan og hvornår der skal ske vedligeholdelse af den udvendige del af bygningerne.
  • På samme måde udfærdiges der aftaler om, hvordan og hvornår der skal ske vedligeholdelse og rengøring af arealerne omkring bygningerne - P-pladser, grønne områder, grusbelagte arealer og blomsterkummer m.v.
  • Udvalget påser, at "klubber i klubben” og medlemmerne i øvrigt kun benytter de opslagstavler og reoler efter deres formål, og som der er indgået aftale om, således at der altid ser pænt og ryddeligt ud.
  • Det er den daglige leder, der tilkalder håndværkere til reparation efter behov, ligesom han i samarbejde med udvalget skal sikre, at nogle af arbejdsopgaverne udføres som frivillig arbejdskraft.

 

Udvalgssmedlemmerne er:

Formand: Jens Erik Poulsen, poulsen.jenserik@gmail.com, tlf. 22147845

Medlemmer: Folmer Rasmussen, Poul Juhl, Ole Schüsler og Knud Mørk Jensen

Bestyrelsens repræsentant: Jens Erik Poulsen