Kontingent

KONTINGENTÅRET: 1. april 2017 -> 31. marts 2018 

Der betales i to lige store rater med forfald den 1 april og 1 juni for seniorer. Øvrige kategorier en årlig rate med forfald den 1 april.

Skabsleje, DR-bolde og lignende opkræves altid med det fulde beløb på raten med forfald i april.

Kategori Beløb DR bolde *1

Senior
(født 1991 eller før)

Kr. 6.000 Kr. 140

Ung senior
(født 1992 – 1998)

Kr. 3.100 Kr. 140

Junior m/DGU-kort
(født 1999 eller senere)

Kr. 1.500 Kr. 90

Junior u/DGU-kort
(født 1999 eller senere)

Kr. 900 -
Passiv Kr. 600 -
Long Distance Kr. 2.800 -
FlexBasis *2 Kr. 1.000 Kr. 140
FlexSyd *2  kr. 2.500  kr. 140
Indskud Kr. 0  

Du kan se rettigheder for de enkelte medlemskategorier her

Prøvemedlemsskab - Læs mere under menupunktet "Meget Golf for pengene".

Unge under uddannelse (SU berettiget) kan ansøge om nedsat kontingent.   

*1 Driving Range bolde dækker omkostninger til fri afbenyttelse af bolde på driving range og er obligatorisk for de anførte kategorier i henhold til generalsforsamlingsbeslutning i 2006.

*2 Flexmedlemmer kan benytte træningsfaciliteter og spille på vest sløjfen som en del af kontingentet. Ved spil på Nord, Syd & Øst betales der fuld greenfee. Flexmedlemmer er ikke med i ½ greenfee ordningen under SGN. FlexSyd kan ydermere spille Syd Sløjfen på hverdage.

Alle henvendelser vedrørende kontingent rettes til sekretariatet.

Se også klubbens vedtægter - her kan du blandt andet læse om reglerne for udmeldelse og skift af medlemskategori, som skal foregå senest 1. februar til efterfølgende kontingentår.

Bagskabe:
Smalt 460,-   
Bredt 510,-   
Elbagskab 790,-   
Batteriplads 275,-   
Omklædningsskab 125,-   
El bil ink./eksl. opladning Spørg i sekretariatet